Nezanedbaj
prevenciu

Zisti, či si vhodným kandidátom
na prehliadku, alebo ešte máš čas.

Bol si za posledné 3 roky
na preventívnej prehliadke u urológa?

Tvoj vek je:

Mal tvoj prvostupňový príbuzný (otec alebo súrodenec), diagnostikovanú rakovinu prostaty?

Je skvelé, že
sa staráš o svoje zdravie

Vďaka tomu, že nezanedbávaš prevenciu, môžeš inšpirovať aj ostatných mužov. Ak nemáš ťažkosti, stačí ti absolvovať preventívnu prehliadku u urológa raz za tri roky. Pridaj sa k nám a pomôž nám šíriť tieto dôležité informácie o prevencii rakoviny prostaty vo svojom okolí. Nezabúdaj však aj na pravidelné samovyšetrenie, ktoré je rýchlym a bezplatným spôsobom, ako predísť pokročilej rakovine. Viac info.

Povedz to
ďalej

Ak nemáš ťažkosti, počkaj na preventívnu urologickú prehliadku do štyridsiatky. Je však skvelé, že si sa dostal až sem. Je vidno, že sa zaujímaš o svoje zdravie. Pridaj sa preto k nám a pomôž nám šíriť tieto dôležité informácie o prevencii rakoviny prostaty vo svojom okolí. Nezabúdaj však aj na pravidelné samovyšetrenie, ktoré je rýchlym a bezplatným spôsobom, ako predísť pokročilej rakovine. Viac info.

Preventívnu urologickú
prehliadku neodkladaj

Je skvelé, že si sa dostal až sem. Vidno, že sa zaujímaš o svoje zdravie. Preto už viac neodkladaj návštevu urológa a objednaj sa čo najskôr na preventívnu prehliadku.

Nezanedbávaj prevenciu

Je skvelé, že si sa dostal až sem. Vidno, že sa zaujímaš o svoje zdravie. Preto už viac neodkladaj návštevu urológa a objednaj sa čo najskôr na preventívnu prehliadku. Informuj sa o možnostiach absolvovania preventívnej urologickej prehliadky vo svojej zdravotnej poisťovni. Nezabúdaj však aj na pravidelné samovyšetrenie, ktoré je rýchlym a bezplatným spôsobom, ako predísť pokročilej rakovine. Viac info.