Ako to prebieha?

Muži zväčša uprednostňujú rýchle a jednoduché
riešenia. Presne také je aj vyšetrenie prostaty.

1.

2.

3.

4.