ROZPRÁVAJTE SA
S MUŽOM

Otvoriť debatu so svojim mužom o tomto probléme nemusí ísť vždy ľahko.
Na túto tému sme sa preto porozprávali s odborníčkou – psychologičkou
Andreou Križanovou.

1.

Prečo je dôležité hovoriť o tejto
téme so svojim partnerom?

Ak má vzťah zostať stabilný a harmonický, je dôležité starať sa jeden
o druhého a teda aj o zdravie partnera.

2.

Prečo sú muži v tejto téme
menej iniciatívni a otvorení?

Muži majú v sebe zakorenený pocit dominancie a sily. Aj na podvedomej rovine majú väčší blok z vyšetrenia, pretože sa dostanú do submisívnej roviny, pocitu ohrozenia bezpečia, čo pôsobí negatívne na ich sebavedomie. Vyvoláva to v nich tiež strach zo straty mužskosti, ktorý je pri ochorení prostaty silnejší ako pri iných onkologických témach. Pre mnohých mužov je táto téma úplne tabu, preto by mali tento rozhovor otvoriť ženy, ktoré sú vo všeobecnosti otvorenejšie.

3.

Ako sa s mužom o tejto téme
porozprávať?

  • Je to individuálne, závisí to od prípadu k prípadu. Každá žena však pozná svojho muža a vie, čo naňho platí. Je dôležité nájsť správne načasovanie, keď ste s partnerom sami, a je dobre naladený.
  • Je tiež dôležité priamo sa opýtať, čo si o preventívnej prehliadke u urológa myslí. Zistíme tak, aké je nastavenie partnera – ak by nechcel zareagovať hneď, treba mu dať čas na rozmyslenie a počkať, keď sa o tom bude chcieť porozprávať.
  • Môžeme tiež využiť aktualizačný moment a odvolať sa na to, že november je mesiacom boja proti rakovine prostaty. Každý rok sa zvyšuje počet pacientov s týmto ochorením, rovnaký trend je aj na Slovensku. Môžeme partnerovi pripomenúť, že 90 % prípadov je liečiteľných, ak sa zachytia včas a zdôrazniť, že na prevenciu sa má chodiť práve preto, aby o mužskosť neprišli, že prevencia mužskosť v podstate chráni.
  • Ako motiváciu, či dôvod môžeme tiež spomenúť, že keď na vyšetrenie nechce ísť kvôli sebe, nech tak urobí pre deti a rodinu.
  • Partnerovi tiež môžeme dať konkrétne príklady – brožúru, článok, či nejaké inšpiratívne rozhovory – lebo ak si nevie predstaviť, ako to vyzerá, alebo je to preňho niečo neznáme a prečíta si o tom, môže to preňho byť motivačné.

4.

Čomu sa vyhnúť?

  • Nezačínať takýto rozhovor pred deťmi, alebo inými ľuďmi
  • Nestrašiť a vyvarovať sa tiež výraznému tlaku: ak by v prvom rozhovore nechcel do toho ísť, rozhovor treba radšej ukončiť a otvoriť ho inokedy, prípadne dať partnerovi možnosť nech s tým príde sám, keď sa na to bude cítiť.

PhDr. Andrea
Križanová, PhD.

onkopsychologička, psychologička, Liga proti rakovine, Onkologicky ústav sv. Alžbety.

Onkologickým pacientom sa venuje 12 rokov. Podporuje ich v liečbe, hľadá pacientom zdroje pomoci ako sa vyliečiť a udržať v remisii. Zároveň pracuje aj so zdravou populáciou v rámci prevencie zdravia a zvládania stresu ako spúšťača onkologických chorôb.

Ak sa chcete poradiť, môžete kontaktovať bezplatnú Onkoporadňu Ligy proti rakovine na t.č. 0800 11 88 11, kde je psychologička Križanová k dispozícii každý štvrtok od 13:00-15:00.