Jeden rozhovor
zmení život

Za úspešne vyšetreným mužom stojí silná žena. V treťom ročníku
kampane to boli hlavne ženy, ktoré sa rozprávali so svojimi mužmi
o dôležitosti prevencie a vyšetrenia prostaty.

MovemBER svojho muža
na preventívnu prehliadku

Mesiac boja proti rakovine prostaty v roku 2020 na Slovensku netradične prevzali do svojich rúk ženy. Viaceré známe Slovenky prostredníctvom sociálnych sietí vyzývali mužov k preventívnej urologickej prehliadke. Podporili tým kampaň Slovenskej urologickej spoločnosti, ktorá sa v tom čase už tretí rok aktívne zapájala k medzinárodnej iniciatíve Movember. Na stránke www.dalsom.sk vyzývali všetky ženy k rozhovorom s mužmi, ktoré im môžu zachrániť zdravie, či dokonca život.

Pozrite si, ako vyzerala
kampaň v roku 2020